rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

958.jpg

Artikelnr Note Pris (SEK)
875803   520,00
Motor/drev: AQ100, AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ120, AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D, AQ95A, BB100, BB115A, BB115B, BB115C, BB30, MB18
876123   742,00
Motor/drev: AQ90, MB18F, MB20A
856519   196,00
Motor/drev: MB20B, MB20C
875804   787,50
Motor/drev: AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C, BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
875820   371,25
Motor/drev: 230A, 230B, 250A, 250B, AQ120B, AQ125A, AQ125B, AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D, AQ140A, AQ145A, AQ145B, AQ151A, AQ151B, AQ151C, BB140A, BB145A
876077   918,00
Motor/drev: 251A, AQ171A, AQ171C
3851857 1)  202,00
Motor/drev: 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C, 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C, 3.0GSMEFS, 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C, 5.0GIPBYCCE, 5.0GIPEFS, 5.0GIPWTR, 5.0GL-A, 5.0GLPBYC , 5.0GLPEFS, 5.0GLPWTR, 5.7GSIPEFS, 5.7GSPBYC, 5.7GSPEFS, 5.7GSPWTR, 7.4GIPBYCCE, 7.4GIPEFS, 7.4GIPWTR
3858997   0,00
Motor/drev: 4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF
3858996   0,00
Motor/drev: 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXi-EF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E, 5.7GXI-A, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF
3851859 2)  266,00
Motor/drev: 430A, 430B, 431A, 431B, 432A, 434A, AQ175A, AQ205A
3851861 3)  177,00
Motor/drev: 5.0FLPNCA, 5.0FLPNCS, 5.7GIPLKECE, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE, 5.7GLIPLKDCE, 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPMDA, 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE, 5.8FLPNCA, 500A, 500B, 501A, 501B, 570A, 571A, 572A, 7.4GIPHUSCE, 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE, 7.4GiPNCACE, 7.4GiPNCBCE, 7.4GiPNCMCE, 7.4GiPNCSCE, 7.4GLPHUS, 7.4GLPLKD, 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCS, 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSIPEFS, 7.4GSIPLKD, 7.4GSIPWTR, 7.4GSIXHUS, 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM, 8.2GSIPBYCCE, 8.2GSIPEFS, 8.2GSIPLKD, 8.2GSIXNCB, AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ200F, AQ211A, AQ225B, AQ225C, AQ225D, AQ225E, AQ225F, AQ231A, AQ231B, AQ255A, AQ255B, AQ260A, AQ260B, AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D, AQ280A, AQ290A, AQ311A, AQ311B, BB225A, BB225B, BB225C, BB231A, BB260A, BB260B, BB260C, BB261A, DPX415XBYDCE, DPX415XEFS, DPX415XLKE, DPX415XWTR
3856759 4)  224,00
Motor/drev: 4.3GIPBYCCE, 4.3GIPEFS, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPWTC, 4.3GIPWTR, 4.3GLMMDA, 4.3GLPBYC, 4.3GLPEFS, 4.3GLPHUB, 4.3GLPLKD, 4.3GLPMDA, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GLPWTC, 4.3GLPWTR, 4.3GSPBYC, 4.3GSPLKD, 4.3GSPMDA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPWTC, 4.3GSPWTR , 432A, 434A
3851868   0,00
Motor/drev: 5.8FIPHUCCE, 5.8FIPHURCE, 5.8FIPHUSCE, 5.8FIPNCACE, 5.8FIPNCBCE, 5.8FIPNCMCE, 5.8FIPNCSCE
3861326   444,00
Motor/drev: 8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1Gi-J, 8.1Gi-JF, 8.1GSi-A, 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF, 8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF, 8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF

(1) 5.0Fi (x 2)5.0GL, 5.0Gi, 7.4Gi (x 2) (BY, WT, EF)5.7GL, 5.7GS, 5.7GSi (x 2) (Gen 1+)5.7Gi (x 2)

(2) 432A, 434A, 4.3GL, 4.3GS (MD, HU, If NC - contact your dealer for further information)4.3Gi (MD, HU, NC)

(3) AQ190A, AQ200B/-C/-F, AQ211A, 500A/-B, AQ225B/-C/-D/-E/-F, BB225A/-B/-C, AQ231A/-B, BB231A, 501A/-B, 5.0FL, 5.8FL, AQ240A, AQ255A/-B, AQ260A/-B, BB260A/-B/-C, BB261A, AQ271A/-B/-C/-D, 570A, 572A, 570A/MS4A, AQ280A, AQ290A, AQ311A/-B, 571A, 740A/-B, 7.4GL, 7.4GSi (x 2)5.7GL, 5.7Gi, 5.7GS, 5.7GSi, (x 2) (Gen 1)7.4Gi (HU, NC, LK)8.2GSi (x 2) (LK)

(4) 4.3Gi (LK, BY)432A, 434A, 4.3GL, 4.3GS, 4.3Gi (LK, BY, WT, EF, If NC - contact your dealer for further information)


Nyhet!
Båtkusten-appen

Volvo Penta Professionals

Upptäck ett tryggare och roligare båtägande med Båtkusten-appen.

- Finns tillgänglig för nedladdning i App-store och Google Play.

Volvo Penta
Action Service

Volvo Penta Action Service

Båtkusten

Båtkusten
För aktuella kampanjer och information från Volvo Penta besök gärna Båtkusten.