rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A

Motor

Cylinderhuvud 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Transmissionskåpa och transmissionsdrev 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Kamaxel och ventilmekanism 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Vevmekanism: A 

KAMD42P-A

Vevmekanism: B 

KAD42P-A

Motorupphängning för DP-drev 

KAD42P-A

Motorupphängning för kardanaxeldrift 

KAD42P-A

Motorupphängning: KAMD42P-A/HS1A 

KAMD42P-A

Motorupphängning: KAMD42P-A/Borg Warner 

KAMD42P-A

Motorupphängning 

KAMD42P-A

Motorupphängning 

KAMD42P-A

Smörjsystem

Smörjsystem 

KAD42P-A, KAMD42P-A

OljePump, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Oljefilter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elektrisk oljelänspump 12V/24V: 12V 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elektrisk oljelänspump 12V/24V: 24V 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslesystem

Bränslesystem 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Insprutningspump, detaljer 

KAMD42P-A

Insprutare, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränsletank 40L, med anslutningar 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter och vattenavskiljare 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter och vattenavskiljare, RINA-godkänd 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter och vattenavskiljare, RINA-godkänd 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter och vattenavskiljare 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Bränslefilter och vattenavskiljare, RINA-godkänd 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Inlopps och avgassystem

insug- och avgasrör: A 

KAMD42P-A

insug- och avgasrör: B 

KAD42P-A

Turbo och luftfilter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Turbo, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Kompressor och remskydd 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Kompressor, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Avgastemperaturvaktsats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Vattenkyld ljuddämpare och avgasledning 

KAMD42P-A

Kylsystem

Oljekylare, detaljer 

KAD42P-A

Oljekylare: A 

KAMD42P-A

Oljekylare: B 

KAD42P-A

Oljekylare: A 

KAMD42P-A

Oljekylare: B 

KAD42P-A

Oljekylare, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Värmeväxlare 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Vattenpump 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Termostathus 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Laddluftkylare: A 

KAMD42P-A

Laddluftkylare: B 

KAD42P-A

Sjövattenpump och sjövattenfilter 

KAD42P-A

Sjövattenpump 

KAMD42P-A

SjövattenPump, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

SjövattenPump, detaljer: A 

KAD42P-A, KAMD42P-A

SjövattenPump, detaljer: B 

SjövattenPump, detaljer: C 

Expansionstank 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Sjövattenfilter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Vakuumventil 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Sjövattenfilter och sjövattenintag 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Varmvattenuttag 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Vakuumventil och sjövattenfilter 

KAMD42P-A

Reglage

Reglageanslutning, varvtal och stoppreglage: SINGLE STATION 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglageanslutning, varvtal och stoppreglage: FLY BRIDGE 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för toppmontering, PC840 Power trim 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Spak för reglage med Power trim: Top Installation 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Spak för reglage med Power trim: Side Installation 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för toppmontering, PC740: SINGLE 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för toppmontering, PC740: TWIN 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för toppmontering, PC840: 853168 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för toppmontering, PC840: 853169 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Spak för reglage 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för sidomontering, PC741, PC841: PC741 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för sidomontering, PC741, PC841: PC741, SAILING BOAT 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglage för sidomontering, PC741, PC841: PC841 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglagekablar 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 233 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 333 

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 443 

DS enhet 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elsystem

Generator 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Extra generator 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Generator 14V 60A, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Laddningsfördelare 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Startmotor 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Startmotor, detaljer 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elsystem: A 

KAMD42P-A

Elsystem: B 

KAD42P-A

Instrumenttavla för dubbla styrplatser, 12V 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Instrumenttavla 12V 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Instrument för separatmontering 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Tryckloggsats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elektronikloggsats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Rudder Indicator Kit, 290 Drive 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Laddluftstryckmätarsats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Extra instrumenttavla, timräknarsats och voltmeter 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Roderindikatorsats för backslag 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Klocksats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Tankmätarsats för bränsle 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Instr. panel för dubbel motorinstall. spegelvänd 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Tankmätarsats för bränsle 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Tankmätarsats för färskvatten 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Oljenivåvakt, 12V 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Nödstoppskontakt 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Huvudströmbrytare 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elmateriel 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elmateriel 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Elmateriel 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Transmissioner

Styrenhet för digitalt/analogt triminstrument 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Sköld 

Hydraulcylindrar och jordledningssats 

Svänghjulskåpa och primäraxel 

Hydraulpump och triminstrument 

Avgas- och kylvattenrör 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Sköld 

Duopropdrev: RATIO 1.59:1 

Duopropdrev: RATIO 1.68:1 

Duopropdrev: RATIO 1.78:1 

Övre växelenhet 

Mellanhus 

Undre växelenhet: RATIO 1.59:1 

Undre växelenhet: RATIO 1.68:1 

Undre växelenhet: RATIO 1.78:1 

Duopropdrev utv 1.78:1 

Övre växelenhet: A 

Övre växelenhet: B 

Mellanhus 

Undre växelenhet 

Drevförlängning: 1' (25.4mm) DP 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Drevförlängning: 4' (101.6mm) DP 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Drevförlängning: 1'' (25.4MM) DPX 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propeller för duopropdrev: A-PROPELLERS 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propeller för duopropdrev: B-PROPELLERS 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propeller för duopropdrev: C-, E-PROPELLERS 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propellerkonsats, M20 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Kardanaxelsats 

KAD42P-A

Anslutningsdetaljer för Borg Warner 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Anslutningsdetaljer för HS1A 

KAMD42P-A

Anslutningsdetaljer för HS63A 

KAMD42P-A

Anslutningdetaljer för HS63V 

KAMD42P-A

Backslag HS1A: Ratio 1.96 

HS1A

Backslag HS1A: Ratio 2.62 

HS1A

Duoprop-propellrar, aluminium, J-serie 

Bronspropeller och zinkanod, enl. ISO-std 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Fettpress och packbox 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Stävlager: D=30mm, 35mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Stävlager: D=40mm, 45mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxeltätning: D=30mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxeltätning: D=35mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxeltätning: D=40mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxeltätning 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, flexibel 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: 853794 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: 853795 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: 853796 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: D=35mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: D=40mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, klämtyp: D=45mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, låspinne: D=35mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, låspinne: D=40mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Propelleraxelkoppling, låspinne: D=45mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Fettpress och packbox: D=40mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Fettpress och packbox: D=45mm 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Styrsystem

Anslutningssats för smala båtskrov 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Styrsystem STS330 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Parallellstag för dubbelinstallation 

Länkstångsats för dubbelinstallation 

Servostyrning 

KAD42P-A

Styrning och styrcylindrar för enkelinstallation 

Styrning och styrcylindrar för dubbelinstallation 

Servopump och oljekylare för enkelinstallation 

Servopump och oljekylare för dubbelinstallation 

Övrig utrustning

Verktygssats 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Länspump och motorrumsfläkt 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reparationssatser

Reparationssatser 

KAD42P-A, KAMD42P-A

Reparationssatser 

Reparationssatser 

HS1A

Reparationssatser 

Renoveringssatser 

KAD42P-A, KAMD42P-A