rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P, TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Motor

Cylinderhuvud: A 

TAMD165C-A

Cylinderhuvud: B 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Cylinderblock: A 

TAMD165C-A

Cylinderblock: B 

TAMD165A-A

Cylinderblock 

TAMD165P-A

Svänghjulskåpa: A 

TAMD165C-A

Svänghjulskåpa: B 

TAMD165A-A

Svänghjulskåpa: C 

TAMD165P-A

Adapter svänghjul och svänghjulskåpa SAE 0 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: A 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: B 

TAMD165P-A

Kamaxel 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Vevmekanism: A 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Vevmekanism: B 

TAMD165P-A

Motorupphängning och ram 

TAMD165A-A

Fast motorupphängning för Twin Disc MG516 samt hjälpmotor: Twin Disc MG516 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Fast motorupphängning för Twin Disc MG516 samt hjälpmotor: AUX 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elastisk motorupphänging för backslag mpm IRM350A och Twin Disc MG5114A: MPM IRM350A 

TAMD165P-A

Elastisk motorupphänging för backslag mpm IRM350A och Twin Disc MG5114A: Twin Disc MG5114A 

TAMD165P-A

Smörjsystem

Smörjsystem med djup oljesump 

TAMD165A-A

Smörjsystem med djup oljesump 

TAMD165C-A

Smörjsystem med grund oljesump: A 

TAMD165C-A

Smörjsystem med grund oljesump: B 

TAMD165A-A

Smörjsystem med grund oljesump: C 

TAMD165P-A

OljePump, detaljer 

TAMD165A-A

OljePump, detaljer 

TAMD165C-A

OljePump, detaljer 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Oljefilterhus och oljefilter: 3826150 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Oljefilterhus och oljefilter: 3826373 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Oljefilter, by pass 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Oljelänspump för djup oljesump, manuell 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elektrisk oljelänspump 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Bränslesystem

Insprutningspump, bränslefilter och avstängningsventil. standard: A 

TAMD165C-A

Insprutningspump, bränslefilter och avstängningsventil. standard: B 

TAMD165A-A

Insprutningspump, bränslefilter och avstängningsventil. standard 

TAMD165P-A

Insprutningspump, bränslefilter och avstängningsventil. klassningsbar: A 

TAMD165C-A

Insprutningspump, bränslefilter och avstängningsventil. klassningsbar: B 

TAMD165A-A

Insprutningspump, detaljer: AUX 

TAMD165C-A

Insprutningspump, detaljer: AUX 

TAMD165A-A

Insprutningspump, detaljer: A 

TAMD165C-A

Insprutningspump, detaljer: B 

TAMD165A-A

Insprutningspump, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Insprutningspump, detaljer 

TAMD165P-A

Insprutare, tryckrör och läckoljeledning 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Insprutare, tryckrör och läckoljeledning: A 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Insprutare, tryckrör och läckoljeledning: B 

TAMD165P-A

Insprutare, mantlade tryckrör och läckoljeledning. klassningsbar bränslesystem 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Insprutare, mantlade tryckrör och läckoljeledning. klassningsbar bränslesystem. RC 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

MatarPump, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Bränslefilter, klassningsbart bränslesystem, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Bränslerenare, detaljer: 471172 

Bränslerenare, detaljer: 1676832 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Bränslerenare, detaljer: 8194541 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Fuel Cleaner / Water Separator, Twin. Classifiable Fuel System 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Fuel Cleaner / Water Separator, Twin. Classifiable Fuel System 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Koppling för insprutningsPump med skydd 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Koppling för insprutningsPump med skydd 

TAMD165P-A

Centrifugalregulator, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Centrifugalregulator, detaljer 

TAMD165P-A

Insprutare, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Insprutare, detaljer 

TAMD165P-A

Inlopps och avgassystem

Inloppsrör med monteringsdetaljer 

TAMD165A-A

Avgasrör: 849774 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Avgasrör: 3825345 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Avgasrör: 3827486 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

insugningsrör och laddluftkylare. SN-XXXXXXXXXX/19705 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Inloppsrör och laddluftkylare 

TAMD165C-A

insugningsrör och laddluftkylare. SNXXXXXXXXXX/19706- 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Turbo: A 

TAMD165C-A

Turbo: B 

TAMD165A-A

Turbo: C 

TAMD165P-A

Turbo, detaljer 

TAMD165C-A

Turbo, detaljer 

TAMD165A-A

Turbo, detaljer 

TAMD165P-A

Luftfilter 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Luftfilter 

TAMD165C-A

Vevhusventilation 

TAMD165P-A

Flexibel koppling för vevhusventilation 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Våt avgasledning 7'' (175mm) 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Våt avgasledning 8'' (200mm) 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Torr avgasledning 7'' (175mm) 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Kylsystem

Oljekylare, motor: A 

TAMD165C-A

Oljekylare, motor: B 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Värmeväxlare 

TAMD165A-A

Värmeväxlare 

TAMD165C-A

Värmeväxlare 

TAMD165P-A

Värmeväxlare 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Oljekylare för Twin Disc MG516 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Oljekylare för ZF 350A (IRM). våta avgaser. SN-1101055810 

TAMD165P-A

Oljekylare för ZF 350A (IRM). våta avgaser. SN1101055811- 

TAMD165P-A

Oljekylare för ZF 350A (irm). torra avgaser. SN-1101055810 

TAMD165P-A

Oljekylare för ZF 350A (IRM). torra avgaser. SN1101055811- 

TAMD165P-A

Oljekylare för Twin Disc MG5114A. våta avgaser 

TAMD165P-A

Oljekylare för backslag, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Oljekylare för backslag, detaljer 

TAMD165P-A

Expansionstank för värmeväxlarutförande: EARLIER PROD 

TAMD165A-A

Expansionstank för värmeväxlarutförande: LATER PROD 

TAMD165A-A

Expansionstank för kölkylt utförande: EARLIER PROD 

TAMD165A-A

Expansionstank för kölkylt utförande: LATER PROD 

TAMD165A-A

Radiatorkylning och expansionstank 

TAMD165A-A

Expansionstank för värmeväxlarutförande 

TAMD165C-A

Expansionstank för kölkylt utförande 

TAMD165C-A

Expansionstank för värmeväxlarutförande: SN-XXXXXXXXXX/24314 

TAMD165P-A

Expansionstank för värmeväxlarutförande: SNXXXXXXXXXX/24315- 

TAMD165P-A

Konsol för kylvattenfilter 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Flexibel vattenanslutning, kylvatten 

TAMD165A-A

Samlingsrör: A 

TAMD165C-A

Samlingsrör: B 

TAMD165A-A

Samlingsrör: C 

TAMD165P-A

VattenPump, vattenfilter och termostat: A 

TAMD165C-A

VattenPump, vattenfilter och termostat: B 

TAMD165A-A

VattenPump, vattenfilter och termostat 

TAMD165P-A

VattenPump, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

VattenPump, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Remtransmission och remsträcksanordning 

TAMD165A-A

Remsträcksanordning 

TAMD165A-A

Remskydd för motor med radiatorkylning 

TAMD165A-A

Laddluftkylare med monteringsdetaljer 

TAMD165A-A

Laddluftkylare med monteringsdetaljer 

TAMD165C-A

Laddluftkylare med monteringsdetaljer 

TAMD165P-A

Laddluftkylare med monteringsdetaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

SjövattenPump med gummIImpeller 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

SjövattenPump med gummIImpeller 

TAMD165P-A

SjövattenPump med bronsimpeller 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

SjövattenPump med bronsimpeller 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

SjövattenPump med gummIImpeller, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

SjövattenPump med bronsimpeller, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

SjövattenPump med bronsimpeller, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Sjövattenfilter 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage

manuellt varvtalsreglage 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Manuellt varvtalsreglage för hjälpmotorer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Elektronisk varvtalsreglering för hjälpmotorer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Stoppmagnet: CLASSIFIED, EMERGENCY STOP/ NÖDSTOPP 

TAMD165C, TAMD165A-A, TAMD165P-A

Stoppmagnet: CLASSIFIED, GAC GOVERNOR/ REGULATOR 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage för toppmontering, morse modell s 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage för toppmontering, PC840: SINGLE 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage för toppmontering, PC840: TWIN 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage för toppmontering, PC740: SINGLE 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglage för toppmontering, PC740: TWIN 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Spak för reglage 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Reglagekablar 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 233 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 333 

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 443 

DS enhet 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elsystem

Standardgenerator: STD 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Standardgenerator: CLASSIFIABLE 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Extra generator 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Alternator 28V 100A, Components 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Generator 28V 60A, detaljer: 872021 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Generator 28V 60A, detaljer: 873757 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Generator 28V 60A, detaljer: 873771 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Generator 28V 60A, detaljer 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Skydd för svängningsdämpare och generator 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Remskydd för extra generator 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Laddningsfördelare 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Startmotor 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Startmotor, detaljer 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Startmotor, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Hydraulisk startmotor 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Startmotor/ luftdriven med monteringsdetaljer, (aux) 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Relä för startmotor 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Skyddskåpa och relä för startmotor. klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elcentral, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elcentral, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elcentral, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elcentral för 1-poligt elsystem: 838419 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elcentral för 1-poligt elsystem: 846904 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Kopplingslåda för extern instrumenttavla 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elcentral 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Elcentral 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Övervakningsutrustning, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Övervakningsutrustning, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Övervakningsutrustning, klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Huvudinstrumenttavla 24V. klassningsbar SN-1101054003/XXXXX 

TAMD165A-A

Huvudinstrumenttavla 24V. klassningsbar SN1101054004/XXXXX- 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Instrumenttavla 24V för alternativ manöverplats. klassningsbar SN-1101054003/XXXXX 

TAMD165A-A

Instrumenttavla 24V för alternativ manöverplats. klassningsbar SN1101054004/XXXXX- 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Huvudinstrumenttavla 24V 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Instrumenttavla 24V 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Instrumenttavla 24V 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elektronikenhet CU2500 och DCU305 R2: CU 2500 A 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Elektronikenhet CU2500 och DCU305 R2: DCU 305 R2 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Instrument för separatmontering, 24V 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Instrumenttavla för dubbla styrplatser, 24V 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Instr. panel för dubbel motorinstall. spegelvänd 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Larmpanel 24V och kretskort för parallell indikering. klassningsbar: 862935 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Larmpanel 24V och kretskort för parallell indikering. klassningsbar: 873785 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Instrumentpanel och larmseparatorsats 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Skyddslåda för instrumenttavla 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Skyddslåda för larmtavla 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Tilläggstavla 24V. klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Tilläggstavla 24V, turbotryck, oljetryck, backslag 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Tankmätarsats för bränsle och färskvatten, 24V: FUEL 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Tankmätarsats för bränsle och färskvatten, 24V: FRESH WATER 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Tankmätarsats för bränsle: 12V 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Tankmätarsats för bränsle: 24V 

TAMD165A-A, TAMD165P-A

Läckagevakt för bränsle. klassningsbar 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Vakter och givare 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Givare, klassningsbar motor 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Oljenivåvakt 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Huvudströmbrytare 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elmateriel 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elmateriel 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elmateriel 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elmateriel 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Elmateriel 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Koppling och kraftuttag

Extra kraftuttag för motor med sjövattenPump 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Extra kraftuttag för motor utan sjövattenPump 

TAMD165C-A

Koppling Twin Disc 11,5'' 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Koppling i bakkant. AP314 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Koppling Twin Disc 11, 5'', detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Koppling AP314, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Kraftuttag PT143, detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Skyddsplåt för pto 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Transmissioner

Anslutningsdetaljer för Twin Disc MG516 

TAMD165A-A, TAMD165C-A

Anslutningsdetaljer för Twin Disc MG5114A 

TAMD165P-A

Anslutningdetaljer för mpm IRM350A 

TAMD165P-A

Övrig utrustning

Motorvärmare, separatmonterad 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Hydraulpump 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Länspump 2'' 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Spolpump 2'' 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Länspump / spolPump 2'', detaljer 

TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A

Verktygssats 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P

Reparationssatser

Reparationssatser: A 

TAMD165C-A

Reparationssatser: B 

TAMD165A-A

Reparationssatser: C 

TAMD165P-A

Renoveringssatser 

TAMD165A, TAMD165C, TAMD165P