rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Motor

Motor med monteringsdetaljer: A 

MD31A

Motor med monteringsdetaljer: B 

TMD31B

Motor med monteringsdetaljer: C 

TAMD31B

Motor med monteringsdetaljer: D 

AD31B

Cylinderhuvud: A 

MD31A

Cylinderhuvud: B 

TMD31B

Cylinderhuvud: C 

TAMD31B

Cylinderhuvud: D 

AD31B

Cylinderblock och svänghjulskåpa: A 

MD31A

Cylinderblock och svänghjulskåpa: B 

TMD31B

Cylinderblock och svänghjulskåpa: C 

TAMD31B

Cylinderblock och svänghjulskåpa: D 

AD31B

Vevrörelse: A 

MD31A

Vevrörelse: B 

TMD31B

Vevrörelse: C 

TAMD31B

Vevrörelse: D 

AD31B

Kamaxel och ventilmekanism 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: A 

MD31A

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: B 

TMD31B

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: C 

TAMD31B

Transmissionskåpa och transmissionsdrev: D 

AD31B

Smörjsystem: A 

MD31A

Smörjsystem: B 

TMD31B

Smörjsystem: C 

TAMD31B

Smörjsystem: D 

AD31B

Oljepump 

Oljepump 

Oljefilter med monteringsdetaljer: A 

MD31A

Oljefilter med monteringsdetaljer: B 

TMD31B

Oljefilter med monteringsdetaljer: C 

TAMD31B

Oljefilter med monteringsdetaljer: D 

AD31B

Motorupphängning för kardanaxeldrift 

TAMD31B

Motorupphängning 

AD31B

Motorupphängning för backslag PRM 

TAMD31B

Motorupphängning för SOLAS utförande 

TAMD31B

Motorupphängning: A 

MD31A

Motorupphängning: B 

TMD31B

Motorupphängning: C 

TAMD31B

Bränslesystem

Bränslesystem 

MD31A

Bränslesystem: A 

TMD31B

Bränslesystem: B 

TAMD31B

Bränslesystem: C 

AD31B

Bränslefilter 

Insprutare: 858299 

Insprutare: 859494 

Insprutningspump 

Insprutningspump: 860513 

Insprutningspump: 838680 

Insprutningspump: 860914 

Insprutningspump: 861000 

Insprutningspump 

Regulator 

Regulator 

Kylsystem

insugnings- och avgasrör med monteringsdetaljer 

MD31A

insugnings- och avgasrör med monteringsdetaljer 

TMD31B

insugnings- och avgasrör med monteringsdetaljer: A 

TAMD31B

insugnings- och avgasrör med monteringsdetaljer: B 

AD31B

Luftfilter med monteringsdetaljer 

MD31A

Turbo och luftfilter med monteringsdetaljer: A 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Turbo och luftfilter med monteringsdetaljer: B 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Turbo och luftfilter med monteringsdetaljer: C 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Turbo: 838695 

Turbo: 860916 

Värmeväxlare och expansionstank med monteringsdetaljer 

MD31A

Värmeväxlare med monteringsdetaljer: A 

TMD31B

Värmeväxlare med monteringsdetaljer: B 

TAMD31B

Värmeväxlare med monteringsdetaljer: C 

AD31B

cirkulationspump med monteringsdetaljer 

MD31A

cirkulationspump med monteringsdetaljer 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Termostathus med monteringsdetaljer 

MD31A

Termostathus med monteringsdetaljer 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddluftkylare med monteringsdetaljer: A 

TAMD31B

Laddluftkylare med monteringsdetaljer: B 

AD31B

SjövattenPump med anslutningsdetaljer: A 

MD31A

SjövattenPump med anslutningsdetaljer: B 

TMD31B

SjövattenPump med anslutningsdetaljer: C 

TAMD31B

SjövattenPump med anslutningsdetaljer 

AD31B

Sjövattenpump: 860827 

Sjövattenpump: 860629 

Sjövattenpump: 861198 

Sjövattenpump: D 

Oljekylare med monteringsdetaljer: A 

MD31A

Oljekylare med monteringsdetaljer: B 

TMD31B

Oljekylare med monteringsdetaljer: C 

TAMD31B

Oljekylare med monteringsdetaljer: D 

AD31B

Oljekylare 

Reglage

Varvtals och stoppreglage 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Elsystem

Elsystem och instrument 

MD31A

Elsystem och instrument: A 

TMD31B

Elsystem och instrument: B 

TAMD31B

Elsystem och instrument: C 

AD31B

Elsystem och instrument, SOLAS utförande 

TAMD31B

Generator med monteringsdetaljer 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generator 12V: 872018 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generator 12V: 872926 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generator 

Startmotor med monteringsdetaljer 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Startmotor med monteringsdetaljer 

TAMD31B, AD31B

Startmotor 

Startmotor 

Elcentral 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Instrumenttavla: 864040 

Instrumenttavla: 864041 

Instrumenttavla 2-poligt utförande 

Relä med monteringsdetaljer 

kablar och kabelskor 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Elmateriel 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Transmissioner

Anslutningsdetaljer backslag MS4B 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Anslutningsdetaljer, backslag PRM 302,402 

TAMD31B

Anslutningsdetaljer backslag Borg Warner 

TAMD31B

Anslutningsdetaljer drev SP-A2, DP-A2 

AD31B

Hydraulpump och triminstrument med monteringsdetaljer 

AD31B

Anslutningsdetaljer drev SP-C, DP-D 

AD31B

sköld med monteringsdetaljer 

Svänghjulskåpa, primäraxel och klämringssats 

Avgasrör och kylvattenrör 

Hydraulcylindrar och jordledningssats 

Hydraulpump och triminstrument med monteringsdetaljer 

Kardanaxelsats 

TAMD31B

Täcklockssats,avgasutlopp för kardanaxelinstallation: 1140003 

TAMD31B

Täcklockssats,avgasutlopp för kardanaxelinstallation: 872238 

TAMD31B

Backslag MS4B: 872208 

Backslag MS4B: 872209 

Drev 

Drev 

Duopropdrev: 872372 

Duopropdrev: 872784 

Duopropdrev 

Duopropdrev 

Övre växelenhet 

Mellanhus 

Undre växelenhet 

Övre växelenhet 

Mellanhus 

Undre växelenhet 

Övre växelenhet 

Mellanhus 

Undre växelenhet utv 2,30:1: 854641 

Undre växelenhet utv 2,30:1: 872765 

Övre växelenhet 

Mellanhus 

Undre växelenhet: 872301 

Undre växelenhet: 872767 

Propelleraxeltätning 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Styrsystem

Styrsystem STS 330 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Servostyrning, tid utf 

AD31B

Servostyrning, sen utf 

AD31B

Pump,oljebehållare 

Installationssats för styrkabel utan servostyrning 

AD31B

DS enhet för servostyrning 

AD31B

Övrig utrustning

Oljelänspump, elektrisk: 843114 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Oljelänspump, elektrisk: 843410 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Vakuumventilsats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Sjövattensilsats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Varmvattenuttag 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Varmvattenberedarsats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Expansionstanks sats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Droppskydd 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Anslutningssats för dubbla reglagekablar 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglagekablar 

Kylvattenintag 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Sjövattenfilter och sjövattenintag 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Vattenkyld avgasljuddämpare med monteringsdetaljer 

MD31A

Vattenkyld avgasljuddämpare med monteringsdetaljer 

TMD31B, TAMD31B

Avgasledning,torra avgaser 

TMD31B, TAMD31B

Täcklockssats,avgasutlopp 

AD31B

Avgastemperaturvakt 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Avgastemperaturvakt 

AD31B

Laddluftsmätarsats: 858603 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddluftsmätarsats: 858887 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddluftsmätarsats: 872314 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Bränsletank med anslutningsdetaljer 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Bränslefilter 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Bränslefilter 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Tankmätarsats för bränsle och färskvatten: 1140461 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Tankmätarsats för bränsle och färskvatten: 1140462 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för toppmontering PC740: A 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för toppmontering PC740: B 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för toppmontering PC840,singel 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för toppmontering PC840,Twin 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Spak för reglage 

Spak pt top/sida för reglage: 1140041 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Spak pt top/sida för reglage: 1140042 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC740: 851604 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC740: 851605 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC840 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC741, PC841: 1140092 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC741, PC841: 1140090 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reglage för sidomontering PC741, PC841: 1140093 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Kopplingsplatta, reglagekabel 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Larmenhet: 827940 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Larmenhet: 827941 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Säkerhetskontakt 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddningsfördelare separat monterad: 858841 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddningsfördelare separat monterad: 859499 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Laddningsfördelare 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Huvudströmbrytare 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Instrumenttavla 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Tilläggstavla och timräknare 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Larmtavla 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Instrumenttavla flybridge 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Roderindikatorsats: 1140463 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Roderindikatorsats: 1140465 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Glödstiftssats 

TMD31B, TAMD31B, AD31B

Ombyggnadssats för SOLAS motorer 1,5-2 poligt elsystem 

TAMD31B

Generatorsats: 860872 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generatorsats: 860871 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generatorsats: 861156 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generatorsats: 861155 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Generator 

Generator 

Universalkonsol 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Remskiva: 860024 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Remskiva: 860026 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Remskiva: 861157 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Remskiva: 861158 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 828390 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 827957 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 828145 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 828147 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 853794 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 853795 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 853796 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 827927 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Klämkopplingsfläns: 827930 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 828388 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 829279 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 829281 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 819105 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 806383 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 806384 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelfläns: 806385 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Flexibel propelleraxelkoppling: 838471 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Flexibel propelleraxelkoppling: 829252 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxeltätning: 828254 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxeltätning: 828422 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxeltätning: 828526 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxeltätning: 828527 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propelleraxelhylsa 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Packbox: 859012 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Packbox: 859013 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Packbox: 859014 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Packbox och fettpress: 859016 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Packbox och fettpress: 859017 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propeller,brons och zinkanoder: A 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propeller,brons och zinkanoder: B 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propeller, drev: A 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Propeller, drev: B 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Duoprop propellrar för dieselmotorer 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Prop.konsats. verktyg,konlåsning M16: 854666 

Prop.konsats. verktyg,konlåsning M16: 872614 

Prop.konsats. verktyg, konlåsning M20 

Förlängningssats 

AD31B

Förlängningssats 

AD31B

Flybridge enkel motorinstallation 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Flybridge dubbel motorinstallation 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

DS enhet 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Länspump och motorrumsfläkt 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Verktygssats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Verktygssats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Dekalsats 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Kemikalier 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B

Reparationssatser

Reparationssatser: A 

MD31A

Reparationssatser: B 

TMD31B

Reparationssatser: C 

TAMD31B

Reparationssatser: D 

AD31B

Reparationssatser backslag MS4B 

MD31A, TMD31B, TAMD31B

Reparationssatser drev SP-A2, SP-C 

AD31B

Reparationssatser drev DP-A2, DP-D 

AD31B

Renoveringssatser 

MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B